Ziekenzalving

Het Sacrament van het Oliesel kan een bijzonder moment zijn om bij ziekte of ouderdom ons leven toe te vertrouwen aan God en Hem te bidden om Zijn nabijheid en kracht. Het is jammer dat mensen, zoals vroeger veelal de praktijk was, hiermee wachten tot de stervensfase aanbreekt of wanneer het niet meer kan.
Daarom wordt in Hengelo in de meeste geloofsgemeenschappen jaarlijks een speciale viering gehouden waarin het sacrament aan meer parochianen wordt toegediend.

Beschikbaar voor het Sacrament van de Ziekenzalving is:

pastor Z. Nowara:  06 224 69220

Het kan ook zinvol en bijzonder zijn, om wanneer de stervensfase zich aandient eventueel samen met dierbaren de verbondenheid met elkaar en met God te vieren. Mede door verminderde priesterlijke beschikbaarheid kan dit vaak niet middels de Ziekenzalving, maar wel middels de ziekenzegen door één van de pastoraal werkers.

Beschikbaar voor Ziekenzegen is pastoraal medewerker:

Mevr. C. Timmerman:  06 250 91377