H. Vormsel

Na de Doop en de Eerste Communie is het Vormsel de derde en laatste stap in de toetreding tot de katholieke Kerk.

In Parochie De Goede Herder wordt ervoor gekozen om jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 jaar (groep 8 van de basisschool) in de gelegenheid te stellen het Vormsel te ontvangen. Er is dan nog geen sprake van een volwassen keuze. Dit Sacrament is dan ook veeleer een beginpunt dan een eindpunt.

Door Gods Geest in het Sacrament van het Vormsel mag de jongere de kracht van Gods Geest ontvangen om uit te groeien tot een volwassen gelovige, levend vanuit en in de Geest van Jezus.
In deze belangrijke overgangsleeftijd is het tegelijk weer een mijlpaal in de gelovige opvoeding van deze jongere. Daarom geschiedt ook hier de voorbereiding in samenwerking met pastores, de parochiële werkgroep en de ouders.

Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop zelf of door één van zijn plaatsvervangers (hulpbisschop / vicaris). Vanwege het grote aantal parochies is het minimum aantal 25 vormelingen.

De pastor komt op de katholieke basisscholen langs bij de kinderen van groep 8 en deze krijgen dan een uitnodiging mee om zich aan te melden voor het Vormsel.

Als uw kind niet op een katholieke school zit, kunt u  vóór 1 juli 2016 onderstaande formulier invullen en opsturen naar “werkgroep vormsel”: vormselgoedeherder@gmail.com

Aanmeldingsformulier_vormsel_2016

download ook het vormsel_informatieboekje_2016