Eerste H. Communie

Het Sacrament van de Eucharistie is het centrum en bron van onze gemeenschap van geloof. Vanzelfsprekend vraagt deelname hieraan een zekere bekendheid met de betekenis en opbouw  van Eucharistie.
Daarom is er in onze kerk voor gekozen om kinderen vanaf 7, 8 jaar volledig hieraan te laten deelnemen. De kinderen kunnen dan lezen en het kan ook bespreekbaar gemaakt worden in de gelovige opvoeding thuis.
Een keer per jaar is in iedere geloofsgemeenschap het altijd weer bijzondere feest van de Eerste Heilige Communie voor deze kinderen.

Voorbereiding
Natuurlijk vraagt dit de nodige voorbereiding voor kinderen en ouders.
Het is tegelijk een volgende stap in de gelovige opvoeding van het kind.
De pastor bezoekt de kinderen van groep 4 van katholieke basisscholen en deze krijgen een uitnodiging mee om zich aan te melden voor de Eerste Communie.
Als uw kind niet op een katholieke school zit, kunt u vóór 1 november 2016 onderstaande formulieren invullen, en sturen naar het secretariaat:

2016_EHC_aanmelden

secretariaat@degoedeherderhengelo.nl