Lambertus Academie over Liturgie en spiritualiteit van het Paastriduum

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 16 maart 2019. 2018,  Rector Kuipers zal spreken over ’Liturgie en spiritualiteit van het Paastriduum’.

De avond begint 16 maart om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Entree: vrije gift na afloop.
Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.

Beeldmeditatielezing over “De voetwassing”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

“Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij zult doen, zoals ik u heb gedaan.” (Joh. 13,15).

Jezus begint het Heilig “Avondmaal” niet met een rede, maar met een handeling , die echter meer zegt dan een heleboel woorden: Hij wast de voeten van de apostelen.
Deze symboolhandeling is ook voor ons van grote betekenis.
We bekijken de dia’s  en betrachten de daarbij behorende Bijbelteksten. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 7 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus

Kinderviering op Aswoensdag 6 maart om 16.30 uur.

Het is een speciale viering voor kinderen, vooral voor de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie, maar iedereen, dus ook volwassenen, is van harte welkom.

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd, en eindigt op stille zaterdag, de zaterdag voor Pasen.

Waarom een askruisje. Eigenlijk zeg je dat je fouten maakt en bij Jezus hoort en dat je het anders wilt doen. De kinderen krijgen daarom bij binnenkomst een briefje waarop ze kunnen zeggen waar ze spijt van hebben, waar ze sorry voor zeggen.

Tijdens de viering worden de palmtakken van vorig jaar verbrand. De pastoor wijdt de as en tekent een askruisje op je voorhoofd.

De ingevulde briefjes worden opgehaald en aan het einde van de viering gaan we in processie naar buiten en verbranden daar de briefjes.

 

 

Bezinningsdag Vrijwilligers in Denekamp

 

“Jona – een tegendraadse profeet”

De avonturen van de profeet Jona die door God op weg wordt gestuurd om de stad Niniveh te waarschuwen vormen het uitgangspunt van ontmoeting en bezinning. Het verhaal van Jona leest als een sprookje waarin alle rollen op zijn kop worden gezet. De profeet luistert niet naar God, maar is eigenzinning en weerspanning.

Door middel van gesprek, beeldmeditatie, stilte, wandelen, samen eten en vieren willen ons verdiepen in de betekenis van Jona voor ons enig leven.

Zaterdag 23 maart 2019
Tijd: 09:00 – 16:00 uur
Er zijn geen kosten aan verbonden en voor de luch wordt gezorgd.
U bent van harte welkom

Wel graag even aanmelden via:
contact@pastoraalteam.nl 

of telefonisch 074 – 349 22 12
Graag voor 13 maart 2019

Adres bezinningsdag:
Zusters Franciscanessen van Denekamp
Gravenallee 30
7591 PE Denekamp

 

 

Beeldmeditatielezing over “Maskers”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

“De mens ziet het uiterlijk, maar God ziet her hart.” Samuel 16,7.

Zich vermommen als afschrikking of om zich anders voor te doen, is in de carnavalstijd bij velen zeer beliefd. Sinds de 12de eeuw is dit gebruik bekend om de zonde te thematiseren en spelend uit te beelden. Paus Innocentius III bevorderde deze spelen al, om als afschrikwekkend voorbeeld tegen de zonde te dienen. En in het het dagelijks leven, hoeveel maskers worden daar gedragen?
We bekijken de dia’s  en betrachten de daarbij behorende Bijbelteksten. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 7 februari 2019
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis

Maria Lichtmis op zaterdag 2 februari

Op zaterdag 2 februari om 12:00 uur is er een eucharistieviering ter ere van Maria Lichtmis.
De gebruikelijke viering en Aanbidding van het Allerheiligste komen hierdoor te vervallen. Er is wel biechtgelegeheid.
Tevens kunt u ook de kaarsen laten wijden door pastoor Oortman.