Rozenkransgebed in de meimaand ook via kerkradio

Tijdens de meimaand is er door de week, van maandag tot en vrijdag, om 19:00 uur de gelegenheid voor een rozenkransgebed.

Het luisteren via de kerkradio was vorig jaar een succes. Ook dit jaar zal het rozenkransgebed via de kerkradio voor de parochianen, die wegens ziekte of andere omstandigheden het gebed niet kunnen bijkomen toch de gelegenheid geven, mee te luisteren.

Rozenkrans
De Rozenkrans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Weesgegroet (150 maal) door de Rozenkrans drie maal te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven, lijden van Jezus en ook de verrijzenis overwogen.

Het bidden van 150 maal een ‘wees gegroet’ is van oorsprong een vereenvoudiging voor de gewone kerkbezoekers, dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders. De rozenkrans dankt haar naam aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een ‘wees gegroet’ wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is voor haar een kroon van rozen.

Bij het bidden van een rozenkrans denken we aan de vijftien geloofsgeheimen (mysteries). Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen. In 2002 heeft Paus Johannes de Tweede daar de ‘vijf geheimen van het Licht’ aan toegevoegd. Bij elkaar geven de ‘geheimen’ een soort samenvatting het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand meer bewust maken van de Bijbelboodschap.

Wijziging op zaterdag 4 mei

In verband met afwezigheid van pastoor Oortman zal op zaterdag 4 mei om 12:00 uur een woord- en communieviering  zijn. De eucharistie alsmede  Aanbidding van het Allerheiligste inclusief de biechtgelegenheid komen daardoor te vervallen.

Beeldmeditatielezing over “Hemelvaart van Christus”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

“En terwijl Hij hen zegende , scheidde Hij van hen, en werd opgenomen ten hemel,” Luk,24:51

De deur van de kerk”Heilige Maria im Kapitol” in Keulen heeft 23 afbeeldingen van Bijbelse verhalen. We bekijken de rechter deurvleugel waar onder andere ook de “Hemelvaart van Christus” uitgebeeld is. Christus heeft zichzelf de deur genoemd, door hem is de toegang tot God de Vader mogelijk. Zoals iedere middeleeuwse kerkdeur was ook deze deur, voor de gelovigen het symbool voor de paradijsdeur waardoor je God’s huis binnenging. Deze deur uit 1065 is de enige behouden gebleven houten kerkdeur uit de middeleeuwen en moet met zijn toenertijd gekleurde reliëfs een paradijselijke aanblik zijn geweest. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 2 april 2019
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus

TV-uitzending KRO-NCRV op zondag 28 april

Op zondag 28 april om 10:30 uur staat onze St. Lambertusbasiliek voor de tweede keer dit jaar weer in de belangstelling in zowel Nederland als België uit een serie van vier uitzendingen. Dit zal wederom via de televisie door middel van een live-uitzending gebeuren.
Celebrant tijdens deze eucharistieviering is pastoor Oortman met medewerking van het Koorschool Lambertus onder leiding van Louis ten Vregelaar.
Met kinderwoorddienst en crèche in het parochiehuis.

De omroep KRO-NCRV zal een rechtstreekse uitzending verzorgen vanuit onze Sint Lambertusbasiliek via NPO2.
Zoals niet gebruikelijk voor onze geloofsgemeenschap zal de eucharistieviering om 10:30 uur beginnen in plaats van 11:00 uur.

Na afloop van de viering is er koffie en thee in de grote zaal van het parochiehuis.

Om de uitzending geslaagd te laten uitkomen wordt U allen verzocht om zoveel mogelijk vooraan plaats te nemen.

Beeldmeditatielezing over “De Kruisweg van onze Heer”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

Als alles om ons heen donker is en de ziel moe en vreugdeloos, dan putten wij kracht uit het feit, dat Christus voor ons uit gaat. In een tijd van lijden, waarin hij het heel moeilijk had, maakte Andreas Felger een kruisweg van 14houtsneden (1987).
Wij bekijken er dia’s van betrachten de Evangelieteksten die erbij horen en willen ons op deze manier, voorbereiden op de lijdensweek.  U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 4 april 2019
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus