Pastoraatsgroep

Lambertus144

De pastoraatsgroep behartigt (de naam zegt het al) de zaken die te maken hebben met het pastoraal. Als zodanig nemen zij taken waar voor de pastores, die niet meer al hun tijd aan de Lambertus kunnen besteden. Deze pastorale zaken zijn onder te verdelen in vier velden. Liturgie, Catechese, Diaconie en Gemeenschapsopbouw.

De pastoraatsgroep bestaat dan ook uit vier leden, die elk zo’n werkveld vertegenwoordigen. Zo coördineert Paul Bonenkamp alles wat met Liturgie te maken heeft, Jan Hinke beheert Catechese (alles betreffende geloofsonderricht), Peter Oude Groen stuurt Diaconie aan (de zorg voor de medemens in nood) en Finie Blokhuis houdt zich bezig met Gemeenschapsopbouw, wat reikt van parochiesecretaris tot gastvrouw van het parochiehuis.

 

 

1. Liturgie:
Dhr. P.H.G.M. Bonenkamp
Telefoon: 074-2913265
E-mail: p.bonenkamp@kpnmail.nl
Adres: A.M. de Jongstraat 20, 7552 NL Hengelo

2. Diaconie:
Dhr. P. Oude Groen
Telefoon: 074-2420742
E-mail: goudvis5@gmail.com
Adres: Goudvisstraat 5, 7559 MP Hengelo

3. Gemeenschapsopbouw:
Mw. M. van Kimmenade
Telefoon: 074-3490372
E-mail: m.vankimmenade@skoe.nl
Adres: Oldenzaalsestraat 392, 7557GG Hengelo

4. Catechese:
Dhr. J.N. Hinke
Telefoon: 035 – 77 2959 7
E-mail: jnhinke@gmail.com
Adres: Galileistraat 49, 1223 GL  Hilversum