Diaconie

Lambertus149

Diaconie

1. Stedelijke Caritas – Instelling
In 2005 zijn alle parochiële Caritas-instellingen van Hengelo gefuseerd tot één stedelijke Caritas. Zij is een organisatie binnen Parochie De Goede Herder, die zelfstandig en met zwijgplicht noodlijdenden bijstaat en in maatschappelijke en materiële problemen van mensen voorziet.

2. St. Vincentiusvereniging
Deze vereniging is, naar het voorbeeld van de H. Vincentius à Paulo, werkzaam op velerlei gebied in noden van het maatschappelijk leven. Zij vergadert in het St. Vincentiusgebouw aan de Leusveenweg 21, alwaar zij een tweede hands kledingmagazijn beheert.

3. Zonnebloem
De Zonnebloem is een oecumenische dienstverlening die als doel heeft: bezoek aan zieken, ouderen, eenzamen en gehandicapten. Daarnaast organiseert de vereniging bezigheden en ontspanning voor behoevende mensen en probeert, indien nodig, ook op andere terreinen behulpzaam te zijn.

4. Felicitatiedienst
Bij het bereiken van een bijzonder jubileum of leeftijd (80, 85 of 90 jaar en ouder) bezorgt de felicitatiedienst een attentie van de parochie. Deze bestaat uit een bloemetje en een zegenwens van de pastoor.

5. Bezoekgroep “Verliezen Verwerken”
Deze werkgroep bezoekt met name de naasten van iemand die is overleden. Zij probeert vooral gedurende het eerste jaar na het overlijden bij te dragen aan de verwerking van het ingrijpende verlies van een dierbare.

6. Bezoekgroep “Nieuw Ingekomenen”
In vroegere tijd zette een bezoekgroep zich in om nieuw ingekomen parochianen te begroeten en hen informatie te verschaffen over wat er leeft in de parochie. Tegenwoordig is het de pastoor zelf die hen opzoekt als “vader” van de parochiegemeenschap.