Eucharistieviering t.g.v. Maria ten Hemelopneming

Maria ten hemelopneming_02

Woensdag 15 augustus is er om 09:00 uur een eucharistieviering ter gelegenheid van Maria ten hemelopneming met medewerking van het Herenkoor.

Maria Tenhemelopneming is in de Orthodoxe en Katholieke Kerk de feestdag van de opneming “met lichaam en ziel” van Maria in de hemel. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.

De Transitus Mariae-geschriften uit de zesde eeuw geven aan dat de dood van Maria als theologische vraagstelling toen reeds actueel was.

Aanvankelijk was ‘Ontslaping’ de naam voor deze feestdag: ‘Dormitio Mariae’ (Latijn) en ‘Koimesis Theotokou’ (Grieks). In het westerse christendom werd, onder invloed van apocriefe teksten en volkslegenden, vanaf de achtste eeuw de term ‘Tenhemelopneming van Maria’ gebruikt. In het Nieuw Testament staat echter nergens dat Maria in de hemel is opgenomen.

De afgebeelde schilderij is van kunstenaar Titiaan (1487 – 1576).

TV-uitzending KRO-NCRV op zondag 19 augustus

Logo KRO-RKK

Aanstaande zondag zullen de wagens van United op het oprit staan van de St. Lambertusbasiliek om opnames te maken van de eucharistieviering door pastoor Oortman samen met onze dirigent Louis ten Vregelaar.

Op zondag 19 augustus om 10:30 uur staat onze St. Lambertusbasiliek voor de derdere keer dit jaar in de belangstelling in zowel Nederland als België uit een serie van vijf uitzendingen. Dit zal wederom via de televisie door middel van een live-uitzending gebeuren.
Celebrant tijdens deze eucharistieviering is pastoor Oortman met medewerking van Herenkoor uit Borne.
Met kinderwoorddienst en crèche in het parochiehuis.

De omroep KRO-NCRV zal een rechtstreekse uitzending verzorgen vanuit onze Sint Lambertusbasiliek via NPO2.
Zoals niet gebruikelijk voor onze geloofsgemeenschap zal de eucharistieviering om 10:30 uur beginnen in plaats van 11:00 uur.

Om de uitzending geslaagd te laten uitkomen wordt U allen verzocht om zoveel mogelijk vooraan plaats te nemen.

Noteer alvast in uw agenda, de volgende uitzendingen zijn op:

Zondag 14 oktober
Zondag 16 december

Orgelconcert Ton van Eck, Sint Bravo uit Haarlem

Ton van Eck_01

Op zaterdagmiddag 28 juli om 15:00 uur zal Ton van Eck uit Haarlem een orgelconcert geven.
Dit jaar is het 27 jaar geleden dat Stichting Orgelconcerten uit Hengelo is opgericht met het organiseren van orgelconcerten tijdens de zomer.
Ook dit jaar zal Stichting Orgelconcerten weer een aantal orgelconcerten verzorgen op zaterdagmiddag gedurende de zomerperiode.

Het concert door Ton van Eck zal gewijd zijn aan composties vanwege de Eeerste Wereldoorlog, 1914 – 1918.
Na het muziekprogramma biedt Ton van Eck nog een PowerPoint-presentatie aan.

Toon van Eck, titulair organist (1999 – heden)
Na het behalen van het diploma Gymnasium B in 1966 aan het Aloysiuscollege in Den Haag, studeerde Ton van Eck orgel bij Bernard Bartelink onder wiens leiding hij aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam het diploma Uitvoerend Musicus met aantekening voor improvisatie behaalde. Tevens studeerde hij van 1972 t/m 1975 bij Marie-Claire Alain te Parijs.

In 1969 werd hij organist van de St. Jacobuskerk in Den Haag en sinds 1 december 1999 is hij titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem.

Hij was prijswinnaar/finalist op internationale improvisatieconcoursen te Chartres, Haarlem en Rennes en behoorde driemaal tot de prijswinnaars op het César Franckconcours te Haarlem (1976 en 1979: 3e prijs, 1982: 1e prijs).

Sedert 1967 concerteert hij regelmatig en verzorgt hij radio-opnamen in Nederland en vrijwel alle Europese landen en Zuid-Amerika. Ook wordt Van Eck internationaal regelmatig uitgenodigd als jurylid, voor het geven van cursussen en lezingen en als gastdocent aan conservatoria en universiteiten.

Hij componeerde een Concerto voor orgel en strijkorkest (1977) en enige andere werken voor koor en orgel. Zijn koorwerk De Profundis werd bekroond bij de Alphons Diepenbrock Compositiewedstrijd 1995.

Vanaf 1979 is hij werkzaam als adviseur bij de Katholieke Klokken- en Orgelraad, waar hij inmiddels de bouw en restauratie van vele (historische) orgels heeft begeleid.

Zijn talrijke publicaties bevatten vele orgelmonografieën en artikelen in internationale vaktijdschriften over orgelbouw, orgelhistorie, uitvoeringspraktijk en orgelcomponisten.

Aanvangstijd: 15:00 uur
Ingang: Sint Lambertusbasiliek
Entree: Vrije gift

Programma Ton van Eck
Programma Ton van Eck

Bruidjes voor Kevelear 2018

Foto Wouter Borre

Zaterdag 1 september 2018 vertrekken we weer met een bus vol bruidjes naar Kevelaer, om daar mee te doen aan de jaarlijkse Twentse Processie. Ieder jaar opnieuw doen er namens alle deelnemende parochies kinderen mee, en we hopen dat dat ook dit jaar weer zo zal zijn.

De kinderen gaan gezamenlijk met de bus en leren elkaar dan, via alle liedjes en spelletjes die we doen, onderweg verrassend goed kennen. Dat zorgt ervoor dat we in Kevelaer de hele dag echt een groep zijn en heel gezellig samen optrekken.

In Kevelaer lopen de bruidjes mee met de intocht, zingen enkele Marialiedjes tijdens de Eucharistieviering en is er ’s middags een korte viering speciaal voor hen. Tussendoor is er voldoende tijd om een souveniertje te kopen, gaan we samen een patatje eten en we hebben  ook een overblijfruimte waar we met eventueel slecht weer spelletjes kunnen doen.

Verdere gegevens kunt u nalezen op de bijgevoegde flyer.

Opgave kan tot 1 agustus 2018 via onderstaande mailadressen, tevens voor vragen.

Parochie H.Geest: Nathalie Mensink – ajf.mensink@gmail.com
Parochie De Goede Herder – liedeketenvregelaar@gmail.com
Parochie HH.Jacobus en Johannes – fam.verdonschot2@home.nl

De foto is gemaakt door Wouter Borre.

Informatie voor Kevelear
BRUIDJES VOOR KEVELAER 2018

Twentse Processie Kevelear 2018

Lambertus237-705x435

Op zaterdag 1 september 2018 trekken wij voor de 148e keer de Twentse Processie naar Kevelaer.
Evenals vorig jaar hopen we dat velen weer met ons mee zullen gaan om daar, in dat eenvoudige bedevaartsplaatsje, zijn of haar eigen intentie te brengen naar Maria. Samen op weg naar die ene plek, naar dat kleine kapelletje, naar Maria Consolatrix Afflictorum, de Troosteres van de Bedroefden, zoals zij in Kevelaer wordt aangeroepen. Een dag die wij biddend, vierend doorbrengen, maar ook de gezelligheid mag daarbij natuurlijk niet ontbreken.

We komen samen op een plek waar duizenden mensen komen en gaan, waar dank wordt gebracht, waar troost en bemoediging wordt gezocht en gevonden. Daar mogen wij in blijdschap ons geloof vieren, stil worden, vertoeven bij de Moeder van de Heer.
In Kevelaer staat Maria centraal.

En wat is er mooier om zo op die 1ste samen, jong en oud, ons geloof te vieren in dit Mariaoord Kevelaer. Wij willen u dan ook nu al graag uitnodigen om deel te nemen aan de Twentse Processie naar Kevelaer. Wij vertrekken vanuit verschillende plaatsen (Hengelo – Hengelo Noord – Borne – Hertme – Saasveld – Deurningen – Delden – Goor). We vertrekken ’s morgens tussen 07.00 uur en 08.00 uur per touringcars en zijn ’s avonds rond 22.00 uur weer terug.
Reiskosten bedragen dit jaar € 27,50 per persoon, graag bij opgave te voldoen.

Voor informatie en opgave voor deelname kunt u contact opnemen met

Secretariaat Lambertusbasiliek
Finie Blokhuis
Wemenstraat 2
7551 EX Hengelo
Telefoon: 074-2435514
In verband met zomervakantie bereikbaar van 10:00 – 12:00 uur op maandag, woensdag en vrijdag

lambertushengelo@hetnet.nl

Orgelconcert van Kees van Houten uit Helmond en Marjon Strijk als Sopraan

Op zaterdagmiddag 7 juli om 15:00 uur zal Kees van Houten uit Helmond  in samenwerking met  Marjon Strijk (Sopraan) een orgelconcert geven.
Dit jaar is het 27 jaar geleden dat Stichting Orgelconcerten uit Hengelo is opgericht met het organiseren van orgelconcerten tijdens de zomer.
Ook dit jaar zal Stichting Orgelconcerten weer een aantal orgelconcerten verzorgen op zaterdagmiddag gedurende de zomerperiode.

Kees van Houten
Na een gymnasiumopleiding studeerde Kees van Houten aan het Brabants Conservatorium te Tilburg de hoofdvakken piano (bij Paul Niessing) en orgel (bij Hub Houet). In 1963 behaalde hij de onderwijsakte B piano en in 1965 het solodiploma orgel. Hij won prijzen bij improvisatie-concoursen te Bolsward en St. Albans (Engeland).

Sinds 1957 is Kees van Houten organist van de St. Lambertuskerk te Helmond, waar hij het historische Robustelly-orgel uit 1772 bespeelt. Van 1971 tot 1992 was hij hoofdvakdocent orgel aan de Hogeschool voor de Kunsten, Faculteit Muziek, te Utrecht.

Als concerterend organist treedt Kees van Houten op in binnen- en buitenland.
Een heel bijzonder karakter hebben zijn concerten “Bach rond de speeltafel”. Indien mogelijk zit het publiek rond de orgelbank en ziet de organist spelen. Per werk wordt uitgebreid uitleg gegeven over de compositie en een thema of koraalmelodie apart voorgespeeld. Bij koraalbewerkingen wordt de relatie tekst-muziek behandeld.

Marjon Strijk
Marjon Strijk studeerde solozang bij Jeanne Companjen welke studie zij voortzette bij Eugenie Marjon Strijk_01Ditewig en Elena Vink. Ook volgde zij masterclasses bij o.a. Ulrich Eisenlohr (met pianist Jeroen Snijder) en bij Michael Chance.

Als soliste wordt zij veelvuldig gevraagd haar medewerking te verlenen aan verschillende koorconcerten in den lande. Haar repertoire omvat vele stijlperioden: van Schütz, Buxtehude, Charpentier naar Bach, Händel, Rameau via Haydn en Mozart naar Schubert, Mendelssohn en Brahms. Ook zingt zij hedendaagse muziek zoals het Requiem van Rutter en Angel of Light van Gert Oost (première).
Ze maakte indruk met de indringende cyclus van H. Andriessen voor Sopraan en orkest: Miroir de Peine.

Aanvangstijd: 15:00 uur
Ingang: Sint Lambertusbasiliek
Entree: Vrije gift

Link naar eigen website van Kees van Houten en Marjon Strijk
Kees van Houten
Marjon Strijk

Orgelconcert van Toon Hagen uit Zwolle

Toon Hagen_01

Op zaterdagmiddag 30 juni om 15:00 uur zal Toon Hagen uit Zwolle een orgelconcert geven.
Dit jaar is het 27 jaar geleden dat Stichting Orgelconcerten uit Hengelo is opgericht met het organiseren van orgelconcerten tijdens de zomer.
Ook dit jaar zal Stichting Orgelconcerten weer een aantal orgelconcerten verzorgen op zaterdagmiddag gedurende de zomerperiode.

Hij voert het beroemde Canto Ostinato van Simeon ten Holt uit.

Toon Hagen begon zijn orgelopleiding bij Egbert Klein. Vervolgens studeerde hij hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daar behaalde hij de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus. Tevens studeerde hij Kerkmuziek aan genoemd conservatorium. Aan het Arnhems conservatorium behaalde hij de aantekening improvisatie. Zijn belangrijkste docenten waren Rienk Jiskoot voor orgel en Bert Matter voor improvisatie.

Als cantor-organist is hij verbonden aan de Grote of Sint-Michaëlskerk te Zwolle. Hij geeft leiding aan de Michaëlscantorij, die medewerking verleent aan de maandelijkse Michaëlsvieringen in de Grote of Sint- Michaëlskerk en aan het Michaëlscantatekoor dat meewerkt aan de cantatevieringen in deze kerk.

Aanvangstijd: 15:00 uur
Ingang: Sint Lambertusbasiliek
Entree: Vrije gift

Link naar eigen website van Toon Hagen
Toon Hagen

Orgelconcert van Louis ten Vregelaar en Sebastiaan Haverkate als trompetist

Zilveren_Pr_Jubileum_Past_K_Smits0048

Op zaterdagmiddag 23 juni om 15:00 uur zal Louis ten Vregelaar in samenwerking met Sebastiaan Haverkate (trompetist) een orgelconcert geven.
Dit jaar is het 27 jaar geleden dat Stichting Orgelconcerten uit Hengelo is opgericht met het organiseren van orgelconcerten tijdens de zomer.
Ook dit jaar zal Stichting Orgelconcerten weer een aantal orgelconcerten verzorgen op zaterdagmiddag gedurende de zomerperiode.

De verschillende instrumenten binnen de St. Lambertusbasiliek zullen een volle klank geven.
Om dit te kunnen horen en beleven wordt u allen uitgenodigd.

Louis ten Vregelaar is verbonden als organist en dirigent aan onze geloofsgemeenschap Sint Lambertusbasiliek. Hij haalde bij Gijs van Schoonhoven aan het Twents Conservatorium in Enschede zijn diploma docerend musicus. Hij vervolgde zijn studie aan het Rotterdams Conservatorium, waar hij in 1998 als student van Ben van Oosten slaagde voor het examen uitvoerend musicus.

Aanvangstijd: 15:00 uur
Ingang: Sint Lambertusbasiliek
Entree: Vrije gift

Voices to Heaven zingt in Delden op zaterdag 16 juni

900 jaar Heilige Blasius

In het kader van het 900-jarig bestaan van de H. Blasiusparochie in Delden, dat dit jaar wordt gevierd, worden enkele concerten in de Nieuwe Blasiuskerk georganiseerd. Zaterdag 16 juni vindt een concert plaats met Deldense solisten; sopraan Ellen Bouwmeester, blokfluitiste Maaike Dessens en organist en dirigent Louis ten Vregelaar. Ook het koor Voices to Heaven verleent hieraan zijn medewerking. Er zal onder andere muziek klinken van Mozart en Mendelssohn.

Programma

 • Vivaldi – Gloria: Maaike Dessens, blokfluit – Koor, Voices to Heaven
 • Ph. Telemann, – Sonate in G, Grave, Vivace. Louis ten Vregelaar, Orgel – Maaik Dessens, Blokfluit
 • Haydn, Kyrie en Gloria, Maaike Dessens, Blokfuit – Koor, Voices to Heaven
 • A. Mozart – Laudate Dominum, Ellen Bouwmeester, Sopraan – Koor, Voices to Heaven
 • Scarlatti, – Cantate Clori mia, clori bella, Ellen Bouwmeester, Sopraan – Maaike Dessens, Blokfluit Louis ten Vregelaar, Orgel, 6.G. Ph. Telemann, Sonate in G, Cunando, Vivace, Maaike Dessens, Blokfluit – Louis ten Vregelaar, Orgel
 • Andriessen – Magna res et amor, Ellen Bouwmeester, Sopraan – Louis ten Vregelaar, Orgel
 • Meldelssohn – Hör mein Bitten, Ellen Bouwmeester, Sopraan- Koor, Voices to Heaven
 • Couperin -Le rossignol vainqueur, Maaike Dessens, Blokfluit – Louis ten Vregelaar, Orgel
 • Gjeilo, The Ground, J. Rutter
 • For the Beauty of the Earth, Arr.J. Wikeley
 • Fix You, Coldplay, Koor Voices to Heaven
 • F. Handel – Halleluja, Ellen Bouwmeester, Sopraan – Maaike Dessens, Blokfluit, Louis ten Vregelaar, Orgel – Koor, Voices to Heaven

Het concert begint om 20:00 uur en is vrij toegankelijk.

CandleNight met Nacht van Hengelo

CandleNight afbeelding 2018

Vrijdagavond 1 juni vindt tijdens de Nacht van Hengelo het evenement CandleNight plaats in de Lambertusbasiliek. Bij dit evenement kunnen bezoekers van de binnenstad een kaarsje komen opsteken in een sfeervol verlichte kerk. De Basiliek is geopend vanaf 19.30 uur. Tijdens de avond kunnen de bezoekers in- en uitlopen en is er doorlopend live muziek. Onder andere het Goorse koor In Between en het Hengelose koor Voices to Heaven zullen de avond muzikaal opluisteren. Voorgaande edities van CandleNight waren een groot succes met meer dan 2000 bezoekers per avond.