Wijziging vieringen door de week

Vanaf maandag 15 oktober tot en met 1 november vinden er kleine wijzigingen plaats van door de weekse vieringen.

Woensdagmorgenviering  van 09:00 uur wodt verplaatst naar 18:30 uur.
Donderdagavondviering van 18:30 uur wordt een woord- en communieviering.

We houden u op de hoogte betreft de verder wijzigingen van de door de weekse vieringen.

Afscheid nemen van parochievicaris Zyfryd Nowara

Op zondag 14 oktober na afloop van het oktoberlof van 19:00 uur kunt u afscheid nemen van parochievicaris Zygfryd Nowara.
Naar een periode van vijf jaar  voor de parochie De Goede Herder te Hengelo en zeven jaar voor de HH Jacobus en Johannes te Borne heeft parochievicaris Nowara een nieuwe benoeming aanvaard vanuit het bisdom Utrecht in IJsselstein en omgeving.

Beeldmeditatielezing over “Franciskus van Assisi”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

Op deze nieuwe start van het nieuwe seizoen staat Franciskus van Assisi op het programma.
Op 4 oktober viert de kerk de sterfdag van de Heilige Francikus van Assisi (1182 – 1226).
Dus een mooie gelegenheid om ons te verdiepen in zijn leven . In een tijd vol onrust en spanningen tussen kerk en wereld maakte Franciskus een radicale sociale omkeer, om naar aanleiding van een visioen zich totaal in te zetten voor Gods Evangelie in de voetstappen van Christus en trouw aan de kerk. We bekijken de dia’s  en betrachten de daarbij behorende Bijbelteksten. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 4 oktober 2018
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis

Dierenzegening op zaterdag 6 oktober

Op zaterdag 6 oktober na de Heilige Mis van 12:00 uur zullen de viervoeters gezegend worden door pastoor Oortman voor een gezond en gelukkig gezinsleven bij hun baasjes.
Kinderen en ouders zijn van harte welkom samen met hun huisdieren en knuffels.
De zegening vindt plaats op het bordes voor de basiliek om circa 13:00 uur.

Het is een traditie geworden in de Lambertusbasiliek dat de dieren en knuffels één keer per jaar ook naar de kerk mogen.

De datum van dierendag gaat terug naar de feestdag van Franciscus van Assisi (4 oktober). Hij bekommerde zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de dieren.

Rozenkransgebed in de oktobermaand ook via kerkradio

Tijdens de oktobermaand is er door de week, van maandag tot en vrijdag, om 19:00 uur de gelegenheid voor een rozenkransgebed.

Dit jaar zal geëxperimenteerd worden via de kerkradio om de parochianen die wegens ziekte of andere omstandigheden het gebed niet kunnen bijkomen  toch de gelegenheid geven om mee te luisteren.

Rozenkrans
De Rozenkrans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Weesgegroet (150 maal) door de Rozenkrans drie maal te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven, lijden van Jezus en ook de verrijzenis overwogen.

Het bidden van 150 maal een ‘wees gegroet’ is van oorsprong een vereenvoudiging voor de gewone kerkbezoekers, dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders. De rozenkrans dankt haar naam aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een ‘wees gegroet’ wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is voor haar een kroon van rozen.

Bij het bidden van een rozenkrans denken we aan de vijftien geloofsgeheimen (mysteries). Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen. In 2002 heeft Paus Johannes de Tweede daar de ‘vijf geheimen van het Licht’ aan toegevoegd. Bij elkaar geven de ‘geheimen’ een soort samenvatting het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand meer bewust maken van de Bijbelboodschap.

BRUIDJES OKTOBERLOF

Bruidjes Oktoberlof2017In de maand oktober is er elke zondagavond om 18.00 uur een Marialof in de St. Lambertusbasiliek. Tijdens het bidden van de rozenkrans trekt een Mariaprocessie door de kerk. Wij zijn op zoek naar kinderen die als bruidje hieraan mee willen doen.
De Lambertusgeloofsgemeenschap heeft zelf een aantal witte jurkjes in bezit die geleend kunnen worden. Uiteraard zijn jongens ook van harte welkom.
Deze uitnodiging is bestemd voor alle kinderen uit de Goede Herder parochie.
Het Marialof is op de zondagen 7, 14, 21 en 28 oktober en de kinderen moeten dan om 17.45 uur aanwezig zijn. Opgave kan voor alle zondagen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bekijken we of het mogelijk is elke zondag bruidjes mee te kunnen laten doen. In ieder geval zou het mooi zijn als er met het sluitingslof op  zondag 28 oktober een grote groep kinderen mee kan lopen.

 

Aanmelding kan tot 1 oktober bij onderstaande adres:
Liedeke ten Vregelaar
Mobiel: 06-21950258
E-mail: liedeketenvregelaar@gmail.com

 

Lambertus Academie over 50 jaar encycliek Humanae Vitae 1968 – 2018

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 25 september 2018,  Zijne eminentie Eijk zal spreken over ´50 jaar encycliek Humanae Vitae 1968 – 2018′.

De avond begint 25 september om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Entree: vrije gift na afloop.
Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.

Humanae Vitae (in het Nederlands: Over het menselijk leven) is de zevende en laatste encycliek van Paus Paulus VI en verscheen op 25 juli 1968 op het feest van de heilige apostel Jacobus. Ze handelt over het menselijk leven, het huwelijk en geboorteregeling.

In de encycliek herbevestigde Paus Paulus VI de katholieke visie dat huwelijksliefde, seksualiteit en de mogelijkheid tot procreatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op basis van deze leer worden de natuurlijke methoden voor geboorteregeling in het kader van verantwoord ouderschap toegestaan en wordt het gebruik van abortus, sterilisatie en artificiële voorbehoedmiddelen zoals het condoom en de pil verboden. De toepassing van therapeutische middelen (waaronder de pil) in het kader van genezing van ziekten is echter geoorloofd.

CandleNight tijdens St. Lambertuskermis op zaterdag 22 september 2018

Zaterdag 22 september zullen de jongeren van St. Lambertusbasiliek traditiegetrouw rondom de St. Lambertuskermis weer een CandleNight organiseren.

Tussen de draaimolen, boksauto’s en overige activiteiten die bij het kermis horen is er ook gelegenheid voor stilte.
Tijdens het kaarsje opsteken waarbij u denkt aan uw dierbare of andere speciale momenten zullen diverse koren verschillende repertoire ter opluistering brengen.

U bent van harte welkom in onze basiliek. De deuren zijn geopend zijn van 19:00 tot en met 23:30 uur.