De Goede Herderviering op zondag 22 april

pastoraal team_01

Zondag 22 april zal de jaarlijkse Goede Herderviering dit jaar plaatsvinden om 11:00 uur in de St. Lambertusbasiliek.
Voorgangers is het pastoraal team met medewerking van een samengesteld koor onder leiding van Louis ten Vregelaar.

Er is ook een kinderwoorddienst en voor de allerkleinste is er een crèche in het parochiehuis.
Na afloop van de viering wordt u van harte uitgenodigd voor een kop koffie of thee in de grote zaal van het parochiehuis.

 

Grote opkomst op Palmzondag

Palmzondag 2018_02

Ruim 60 kinderen kwamen de dag voor Palmzondag naar het parochiehuis om een Palmpaasstok te maken. Dit aantal overtrof behoorlijk onze verwachtingen maar met een beetje inschikken kon iedereen een plekje vinden en zat de zaal ook werkelijk bommetje vol. En wat was het gezellig en wat hebben de kinderen (maar ook de ouders) hard gewerkt. Met als resultaat een prachtige Palmpaasstok, gemaakt volgens de christelijke symboliek, maar natuurlijk ook met heel veel lekkers.Een hele mooie traditie die we er zeker inhouden.

Dank aan iedereen die geholpen heeft.

Eucharistieviering Maria Boodschap op maandag 9 april

Op maandag 9 april om 09:00 uur zal er een eucharistieviering zijn ter gelegenheid van Maria Boodschap. De celebrant is pastoor Oortman met medewerking van een koor.

Op 25 maart – het feest van Maria Boodschap of zoals de officiële naam luidt: ‘Aankondiging van de Heer’. We herdenken dat de engel Gabriël bij de jonge Maria in Nazareth verscheen en haar vertelde dat ze zwanger zou worden van Gods Zoon.

Daarbij 25 maart dit jaar Palmpasen was wordt de viering van Maria Boodschap verplaatst naar maandag 9 april.

Lambertus Academie over “Maria in de Kunst”

mgr. Woorts_01

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 17 april. Hulpbisschop Mgr. H.W. Woorts zal door middel van een PowerPoint presentatie vertellen over ‘Maria in de kunst’.

De avond begint 17 april 2018 om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Entree: vrije gift na afloop.
Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.

Beeldmeditatielezing over “Heilzame Momenten”

wolf-dieter kohler_01

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

De bijbel staat vol van verhalen die ons vreugde, troost en heil willen geven.
Het feest van de Opstanding van Christus is wel het belangrijkste.
Deze lezing gaat over heilzame momenten die de kunstenaar Wolf-Dieter Kohler (1928 – 1985) heeft afgebeeld op beschilderde ramen van kerken en ziekenhuizen.
We bekijken de dia’s  en betrachten de daarbij behorende Bijbelteksten. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 5 april 2018
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis

Samenkomst ouderen, zieken en alleenstaanden.

Er werd weer een gezellig samenzijn georganiseerd door onze geloofsgemeenschap St. Lambertus met als thema OP WEG NAAR PASEN.

Het was voor ons vrijwilligers een waar genoegen te zien dat de opkomst overweldigend was. Het was een volle bak. En er was weer een gevoel van herkenning en saamhorigheid bij de deelnemers.  Hier doen wij het als vrijwilligers voor. Want we zijn een geloofsgemeenschap met de klemtoon op samen. Dit samen was duidelijk herkenbaar toen pastoor Nowara de Heilige Mis opdroeg.

Na de viering van de Heilige Mis was er tijd voor een praatje en een drankje en een hapje. Je zag dat eenieder ervan genoot. Onze dank gaat uit naar alle deelnemers en vrijwilligers en vooral aan pastoor Nowara met mijnheer Otting, die samen een grote stempel drukte op de perfecte sfeer.

Ik geloof dat dit voor herhaling vatbaar is.
Ouderen_01 Ouderen_02 Ouderen_03

Uitnodiging Goede Week 2018


Uitnodiging Goede WeekStempel Kinderactiviteiten

Tijdens de Goede Week organiseert de
St. Lambertusbasiliek diverse kinderactiviteiten.

Palmpasenstok maken
Palmpasen Gezinsmis
Witte Donderdag Kinderwoorddienst
Goede Vrijdag Kinderkruisweg
Pasen Kinderwoorddienst

Tijdens de Gezinsvieringen is er crèche in de pastorie. Palmpasen
Palmpasenstok maken vindt plaats in de Grote Zaal in het parochiehuis.

Alles is kort samengevat in onderstaande flyer
Uitnodiging Goede Week 2018