Orgelconcert van Louis ten Vregelaar met medewerking van koperen blazers en paukenist

Tijdens Nationale Orgeldag en Open Monumentendag, op zaterdag 8 september om 15:00 uur, geeft de Stiching Orgelconcerten Hengelo een extra concert met organist Louis ten Vregelaar met medewerking van vijf koperblazers en een paukenist onder aanvoering van Sebastiaan Haverkate.

Zij spelen werken van Bach en Händel, maar ook composities van César Franck, Gigout, Flor Peters en andere.

Er is aan het einde van het concert een vrije collecte, die de Stichting van hart aanbeveelt.

Open Monumentendag en Nationale Orgeldag

Zaterdag 8 september staat Nederland in het teken van Open Monumentendag en Nationale Orgeldag.
Sinds 2002 wordt de Nationale Orgeldag gehouden. Dit wordt elk jaar gehouden op de tweede zaterdag in september.

Tekst Bureau Hengelo
Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen: ‘In Europa’.

Luxe landhuizen, vergeten onderhoudsloodsen, trotse kastelen en intieme boerderijtjes. Het is dé kans om een plek te bezoeken, die anders niet voor publiek toegankelijk is, of om mee te doen aan een bijzondere activiteit of rondleiding. Of het nu die geheime tuin is achter de kloostermuren, die gesloten villa aan het einde van de straat of dat monumentale grachtenpand in de hoofdstad, op Open Monumentendag kunt u geschiedenis tot leven zien komen.

U kunt bekijken de ambachtelijke kunstwerken in de Basiliek zoals bijvoorbeeld:
– De glas-in-lood-ramen (1948).
– De communiebanken en de preekstoel van atelier Brom uit Utrecht (resp. 1950 en 1956).
– Het orgel (1949).
– Pietà beeld van Jungblut (1951).

Bij voldoende vrijwilligers is het mogelijk de toren te beklimmen om halverwege het gerestaureerde loopwerk van de klokken te bezichtigen.

Bruidjes voor Kevelear 2018

Zaterdag 1 september 2018 vertrekken we weer met een bus vol bruidjes naar Kevelaer, om daar mee te doen aan de jaarlijkse Twentse Processie. Ieder jaar opnieuw doen er namens alle deelnemende parochies kinderen mee, en we hopen dat dat ook dit jaar weer zo zal zijn.

De kinderen gaan gezamenlijk met de bus en leren elkaar dan, via alle liedjes en spelletjes die we doen, onderweg verrassend goed kennen. Dat zorgt ervoor dat we in Kevelaer de hele dag echt een groep zijn en heel gezellig samen optrekken.

In Kevelaer lopen de bruidjes mee met de intocht, zingen enkele Marialiedjes tijdens de Eucharistieviering en is er ’s middags een korte viering speciaal voor hen. Tussendoor is er voldoende tijd om een souveniertje te kopen, gaan we samen een patatje eten en we hebben  ook een overblijfruimte waar we met eventueel slecht weer spelletjes kunnen doen.

Verdere gegevens kunt u nalezen op de bijgevoegde flyer.

Opgave kan tot 1 agustus 2018 via onderstaande mailadressen, tevens voor vragen.

Parochie H.Geest: Nathalie Mensink – ajf.mensink@gmail.com
Parochie De Goede Herder – liedeketenvregelaar@gmail.com
Parochie HH.Jacobus en Johannes – fam.verdonschot2@home.nl

De foto is gemaakt door Wouter Borre.

Informatie voor Kevelear
BRUIDJES VOOR KEVELAER 2018

Twentse Processie Kevelear 2018

Op zaterdag 1 september 2018 trekken wij voor de 148e keer de Twentse Processie naar Kevelaer.
Evenals vorig jaar hopen we dat velen weer met ons mee zullen gaan om daar, in dat eenvoudige bedevaartsplaatsje, zijn of haar eigen intentie te brengen naar Maria. Samen op weg naar die ene plek, naar dat kleine kapelletje, naar Maria Consolatrix Afflictorum, de Troosteres van de Bedroefden, zoals zij in Kevelaer wordt aangeroepen. Een dag die wij biddend, vierend doorbrengen, maar ook de gezelligheid mag daarbij natuurlijk niet ontbreken.

We komen samen op een plek waar duizenden mensen komen en gaan, waar dank wordt gebracht, waar troost en bemoediging wordt gezocht en gevonden. Daar mogen wij in blijdschap ons geloof vieren, stil worden, vertoeven bij de Moeder van de Heer.
In Kevelaer staat Maria centraal.

En wat is er mooier om zo op die 1ste samen, jong en oud, ons geloof te vieren in dit Mariaoord Kevelaer. Wij willen u dan ook nu al graag uitnodigen om deel te nemen aan de Twentse Processie naar Kevelaer. Wij vertrekken vanuit verschillende plaatsen (Hengelo – Hengelo Noord – Borne – Hertme – Saasveld – Deurningen – Delden – Goor). We vertrekken ’s morgens tussen 07.00 uur en 08.00 uur per touringcars en zijn ’s avonds rond 22.00 uur weer terug.
Reiskosten bedragen dit jaar € 27,50 per persoon, graag bij opgave te voldoen.

Voor informatie en opgave voor deelname kunt u contact opnemen met

Secretariaat Lambertusbasiliek
Finie Blokhuis
Wemenstraat 2
7551 EX Hengelo
Telefoon: 074-2435514
In verband met zomervakantie bereikbaar van 10:00 – 12:00 uur op maandag, woensdag en vrijdag

lambertushengelo@hetnet.nl

Eucharistieviering t.g.v. Maria ten Hemelopneming

Woensdag 15 augustus is er om 09:00 uur een eucharistieviering ter gelegenheid van Maria ten hemelopneming met medewerking van het Herenkoor.

Maria Tenhemelopneming is in de Orthodoxe en Katholieke Kerk de feestdag van de opneming “met lichaam en ziel” van Maria in de hemel. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.

De Transitus Mariae-geschriften uit de zesde eeuw geven aan dat de dood van Maria als theologische vraagstelling toen reeds actueel was.

Aanvankelijk was ‘Ontslaping’ de naam voor deze feestdag: ‘Dormitio Mariae’ (Latijn) en ‘Koimesis Theotokou’ (Grieks). In het westerse christendom werd, onder invloed van apocriefe teksten en volkslegenden, vanaf de achtste eeuw de term ‘Tenhemelopneming van Maria’ gebruikt. In het Nieuw Testament staat echter nergens dat Maria in de hemel is opgenomen.

De afgebeelde schilderij is van kunstenaar Titiaan (1487 – 1576).

TV-uitzending KRO-NCRV op zondag 19 augustus

Aanstaande zondag zullen de wagens van United op het oprit staan van de St. Lambertusbasiliek om opnames te maken van de eucharistieviering door pastoor Oortman samen met onze dirigent Louis ten Vregelaar.

Op zondag 19 augustus om 10:30 uur staat onze St. Lambertusbasiliek voor de derdere keer dit jaar in de belangstelling in zowel Nederland als België uit een serie van vijf uitzendingen. Dit zal wederom via de televisie door middel van een live-uitzending gebeuren.
Celebrant tijdens deze eucharistieviering is pastoor Oortman met medewerking van Herenkoor uit Borne.
Met kinderwoorddienst en crèche in het parochiehuis.

De omroep KRO-NCRV zal een rechtstreekse uitzending verzorgen vanuit onze Sint Lambertusbasiliek via NPO2.
Zoals niet gebruikelijk voor onze geloofsgemeenschap zal de eucharistieviering om 10:30 uur beginnen in plaats van 11:00 uur.

Om de uitzending geslaagd te laten uitkomen wordt U allen verzocht om zoveel mogelijk vooraan plaats te nemen.

Noteer alvast in uw agenda, de volgende uitzendingen zijn op:

Zondag 14 oktober
Zondag 16 december

Orgelconcert Ton van Eck, Sint Bravo uit Haarlem

Op zaterdagmiddag 28 juli om 15:00 uur zal Ton van Eck uit Haarlem een orgelconcert geven.
Dit jaar is het 27 jaar geleden dat Stichting Orgelconcerten uit Hengelo is opgericht met het organiseren van orgelconcerten tijdens de zomer.
Ook dit jaar zal Stichting Orgelconcerten weer een aantal orgelconcerten verzorgen op zaterdagmiddag gedurende de zomerperiode.

Het concert door Ton van Eck zal gewijd zijn aan composties vanwege de Eeerste Wereldoorlog, 1914 – 1918.
Na het muziekprogramma biedt Ton van Eck nog een PowerPoint-presentatie aan.

Toon van Eck, titulair organist (1999 – heden)
Na het behalen van het diploma Gymnasium B in 1966 aan het Aloysiuscollege in Den Haag, studeerde Ton van Eck orgel bij Bernard Bartelink onder wiens leiding hij aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam het diploma Uitvoerend Musicus met aantekening voor improvisatie behaalde. Tevens studeerde hij van 1972 t/m 1975 bij Marie-Claire Alain te Parijs.

In 1969 werd hij organist van de St. Jacobuskerk in Den Haag en sinds 1 december 1999 is hij titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem.

Hij was prijswinnaar/finalist op internationale improvisatieconcoursen te Chartres, Haarlem en Rennes en behoorde driemaal tot de prijswinnaars op het César Franckconcours te Haarlem (1976 en 1979: 3e prijs, 1982: 1e prijs).

Sedert 1967 concerteert hij regelmatig en verzorgt hij radio-opnamen in Nederland en vrijwel alle Europese landen en Zuid-Amerika. Ook wordt Van Eck internationaal regelmatig uitgenodigd als jurylid, voor het geven van cursussen en lezingen en als gastdocent aan conservatoria en universiteiten.

Hij componeerde een Concerto voor orgel en strijkorkest (1977) en enige andere werken voor koor en orgel. Zijn koorwerk De Profundis werd bekroond bij de Alphons Diepenbrock Compositiewedstrijd 1995.

Vanaf 1979 is hij werkzaam als adviseur bij de Katholieke Klokken- en Orgelraad, waar hij inmiddels de bouw en restauratie van vele (historische) orgels heeft begeleid.

Zijn talrijke publicaties bevatten vele orgelmonografieën en artikelen in internationale vaktijdschriften over orgelbouw, orgelhistorie, uitvoeringspraktijk en orgelcomponisten.

Aanvangstijd: 15:00 uur
Ingang: Sint Lambertusbasiliek
Entree: Vrije gift

Programma Ton van Eck
Programma Ton van Eck

Orgelconcert van Kees van Houten uit Helmond en Marjon Strijk als Sopraan

Op zaterdagmiddag 7 juli om 15:00 uur zal Kees van Houten uit Helmond  in samenwerking met  Marjon Strijk (Sopraan) een orgelconcert geven.
Dit jaar is het 27 jaar geleden dat Stichting Orgelconcerten uit Hengelo is opgericht met het organiseren van orgelconcerten tijdens de zomer.
Ook dit jaar zal Stichting Orgelconcerten weer een aantal orgelconcerten verzorgen op zaterdagmiddag gedurende de zomerperiode.

Kees van Houten
Na een gymnasiumopleiding studeerde Kees van Houten aan het Brabants Conservatorium te Tilburg de hoofdvakken piano (bij Paul Niessing) en orgel (bij Hub Houet). In 1963 behaalde hij de onderwijsakte B piano en in 1965 het solodiploma orgel. Hij won prijzen bij improvisatie-concoursen te Bolsward en St. Albans (Engeland).

Sinds 1957 is Kees van Houten organist van de St. Lambertuskerk te Helmond, waar hij het historische Robustelly-orgel uit 1772 bespeelt. Van 1971 tot 1992 was hij hoofdvakdocent orgel aan de Hogeschool voor de Kunsten, Faculteit Muziek, te Utrecht.

Als concerterend organist treedt Kees van Houten op in binnen- en buitenland.
Een heel bijzonder karakter hebben zijn concerten “Bach rond de speeltafel”. Indien mogelijk zit het publiek rond de orgelbank en ziet de organist spelen. Per werk wordt uitgebreid uitleg gegeven over de compositie en een thema of koraalmelodie apart voorgespeeld. Bij koraalbewerkingen wordt de relatie tekst-muziek behandeld.

Marjon Strijk
Marjon Strijk studeerde solozang bij Jeanne Companjen welke studie zij voortzette bij Eugenie Marjon Strijk_01Ditewig en Elena Vink. Ook volgde zij masterclasses bij o.a. Ulrich Eisenlohr (met pianist Jeroen Snijder) en bij Michael Chance.

Als soliste wordt zij veelvuldig gevraagd haar medewerking te verlenen aan verschillende koorconcerten in den lande. Haar repertoire omvat vele stijlperioden: van Schütz, Buxtehude, Charpentier naar Bach, Händel, Rameau via Haydn en Mozart naar Schubert, Mendelssohn en Brahms. Ook zingt zij hedendaagse muziek zoals het Requiem van Rutter en Angel of Light van Gert Oost (première).
Ze maakte indruk met de indringende cyclus van H. Andriessen voor Sopraan en orkest: Miroir de Peine.

Aanvangstijd: 15:00 uur
Ingang: Sint Lambertusbasiliek
Entree: Vrije gift

Link naar eigen website van Kees van Houten en Marjon Strijk
Kees van Houten
Marjon Strijk