Passieconcert in St. Lambertusbasiliek

Op zondag 18 maart zal het koor Cantorij onder leiding van Louis ten Vregelaar en het koor Schola Cantorum onder leiding van Paul Bonenkamp een passieconcert uitvoeren.
De koren worden muzikaal bijgestaan door Maarten Wilmink.

Aanvangstijd: 17:00 uur
Toegang: Gratis

 

Donkere Metten op Witte Donderdag

Een centrale plaats in de Donkere Metten wordt ingenomen door de Klaagzangen van de profeet Jeremia. De stad Jeruzalem (symbool voor de hemel) is door vijanden verwoest en de profeet zit op de puinhopen bij de poort van de stad en klaagt over haar ondergang.

De totale Metten bestaan uit drie nocturnes die elk ruim een half uur duren. De Schola zal er op die avond één laten horen. Eén nocturne is in principe opgebouwd uit negen elementen: drie psalmen met bijbehorende antifonen, drie prachtige klaagzangen die door één of enkele cantores worden gezongen en drie responsories. Bij het begin van de Metten branden op een negenarmige kandelaar alle kaarsen.

Daarvan wordt er steeds één gedoofd zodra een psalm, een klaagzang of een responsorie gezongen is. Aan het eind van de Metten is daardoor op symbolische wijze de duisternis van Goede Vrijdag over de aanwezigen neergedaald.

Lambertus in 360 graden foto’s

360grd_01

Wouter Rikkerink heeft enkele weken geleden 360° foto’s gemaakt van de Sint Lambertusbasiliek.
Het resultaat van zijn werk kunt u hier bekijken door op de link te gaan staan en dan aanklikken.
Veel kijkplezier.

De foto’s kunt u bekijken via onderstaande link:
360° foto’s

Er is ook nog een rondgang door de kerk te bekijken via onderstaande link:
Rondgang door de kerk

Ook is er een filmpje te bekijken op YouTube. Klikt op onderstaande link:
Filmpje 360° tour

Voor meer informatie kunt de site Styleshift360 zoals hieronder bekijken:
Website Styleshift360.nl

 

 

Gebedsavond voor de verkiezingen

Op initiatief van de ChristenUnie Hengelo e.o. wordt er zaterdag 17 maart a.s. van 19:00 uur – 20:00 uur een gebedsavond gehouden in de Lambertusbasiliek in Hengelo. Deze wordt georganiseerd georganiseerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart.

Tijdens deze gebedsavond wordt een zegen gevraagd voor de stad Hengelo, voor het bestuur en de inwoners van Hengelo. Naast gebed zal er een kort meditatief moment en samenzang zijn. Enkele voorgangers uit Hengelo geven hieraan hun medewerking.

Politieke kleur, religie of overtuiging hoeven geen drempel te zijn om deze bijeenkomst mee te maken. Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad Hengelo is van harte welkom!

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie/thee elkaar te ontmoeten en na te praten.

Ook Sint Lambertusbasiliek ontkomt niet aan overlast van Enschedesestraat

Startschot Enschedesetraat

Afgelopen maandag 5 maart heeft wethouder Marcel Elferink het startschot gegeven voor de herinrichting van de Enschedesestraat. Dit werd gedaan door een wegwijzer op de hoek van de Enschedesestraat en Nieuwstraat uit de grond te trekken.
De werkzaamheden zullen duren tot en met november.

De Enschedesestraat wordt voorzien van een rode loper waardoor de ruimte tussen de twee trottoirs verdwijnt en alles op gelijke hoogte wordt aangebracht.
Eerst moeten wij door de hobbels moeten en dan zien wij het resultaat.

De werkzaamheden worden in fase uitgevoerd, en wel:
– Maart tot aan de bouwvakvakantie, van café De Appel tot de Twee Wezen;
– Juli – augustus, kruising Brinkstraat – Wemenstraat.

Tijdens de werkzaamheden zullen wij hinder ondervinden maar wij houden u hiervan op de hoogte.

Foto is gemaakt door Martin Ruesink

ACTUALISEREN LEDENBESTAND

Ledenbestand_02

Wij vernamen dat sommige mensen die geregeld naar de Lambertus gaan niet bij ons staan ingeschreven. Indien u ingeschreven wilt zijn als lid van de geloofsgemeenschap Sint Lambertus, dan kan dat door een aanmeldingsformulier in te vullen dat achter in de kerk ligt, of via de site. www.sintlambertushengelo.nl.  U krijgt dan de informatie van de Lambertus thuis bezorgd.

Ook zijn er mensen die niet weten of ze ingeschreven staan bij de Lambertus.

Als u op een formulier dat achter in de kerk ligt uw naam en telefoonnummer noteert, dan bekijken wij of u bij ons bekend bent. In plaats van een formulier in te vullen kunt u ook mailen naar lambertushengelo@hetnet.nl.  We zullen dan contact met u opnemen.

Vanaf de Hoogmis op Pasen en ook op de zondagen daarna, liggen de formulieren achter in de kerk. Ook zijn er dan mensen aanwezig waar u terecht kunt met uw vragen.

 

De Koorschool Lambertus Donateurs Kring, de KLDK

Koorschool

De Koorschool Lambertus Donateurs Kring,  de KLDK

Het eerste lustrum van de Koorschool Lambertus in  2017 was een mooie aanleiding om het draagvlak van deze koorschool te versterken. Het bestuur van de Stichting Koorschool Lambertus Hengelo zoekt donateurs !!

Wat is dat, zo’n draagvlak?

De kern van de koorschool is de muzikale ontwikkeling op jonge leeftijd. Die ontwikkeling gaat volgens een zorgvuldig patroon met ademtechniek, stemvorming, noten lezen, gehoortraining, kortom: alles wat met zingen te maken heeft. Die leeftijd is zo gunstig, omdat kinderen blijk geven van een enorm leervermogen.

Het belang van muziek en de kunst van het zingen is in Hengelo aan het groeien. Het aantal leerlingen van de koorschool bewijst dat: van 10 leerlingen in 2012 naar meer dan 30  leerlingen thans. De jongens en meisjes en hun ouders zijn direct betrokken. Dat gaat hen om de wekelijkse lessen en de interne zaken. Met optreden buiten de kerk laat de koorschool ook aan anderen zien wat er wordt bereikt: aan muzikale ontwikkeling, individueel en samen met anderen, en vreugde en interesse voor nu en later.

Ons bestuur beoogt de muzikale ontwikkeling van jonge mensen te versterken. Het bestuur wil het aantal betrokkenen uitbreiden met een Kring van Donateurs.  Door een donatie van € 20 per jaar (meer mag ook natuurlijk !) kunt u bijdragen aan een gezonde financiële basis van de Koorschool. Het bestuur wil de donateurs periodiek op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de Koorschool.

En nu onze vraag: doet u ook mee? Wij nemen u graag op in onze Koorschool  Lambertus Donateurs Kring, de KLDK.

Voor het bestuur van de Koorschool, Hans van Dam, secretaris.

Hengelo, februari 2018.

Als u donateur van de Koorschool wilt worden, stuur dan een mailbericht aan de penningmeester van het Koorschoolbestuur, Norbert Kuipers, met het mailadres: n.j.m.kuipers@tele2.nl.

Wilt u daarbij  uw naam, adres en mailadres opgeven?  Wij zien gaarne een overmaking van  € 20 tegemoet  op rekening  NL 98 RABO 0122764692 t.n.v. Koorschool Lambertus Hengelo, onder vermelding “Donateurs”.

 

 

 

In verband met winterse omstandigheden, vieringen door de week in de parochiezaal

In verband met de weersomstandigheden zullen de vieringen door de week worden gehouden in de grote zaal.
Wij zullen de weerberichten in de gaten houden en tot nader order ontvangen wij u graag in de grote zaal.
U kunt via de hoofddeur richting het parochiehuis lopen of via de achteringang aan de Wemenstraat.

Mocht de temperatuur het weer toelaten dan zullen de vieringen weer in de kerk plaatsvinden.

Vastenproject “Kinderen geven aan Kinderen”

Stille krachtGedurende de vastentijd wordt tijdens de kinderwoorddienst gewerkt Stempel Kinderactiviteitenaan het project “Kinderen geven aan Kinderen”.

Wij steunen hiermee een project voor weeskinderen in het zigeunerdorpje Bant, gelegen in Roemeens-Moldavië van Stichting De Kleine Kracht.
Er is vooral behoeft aan schoolspullen en eenvoudig speelgoed.

Vul de schoendoos met spullen en versier de buitenkant.Zigeuners gaarkeuken_1

Lever de doos in tussen 18 februari en 1 april bij het parochiehuis van de Lambertusbasiliek of op zondag na de viering in de kerk.
Voor meer informatie zie onderstaande flyer.

Contactpersoon namens de werkgroep kinderwoorddienst:
Liedeke ten Vregelaar
Mobiel: 0621950258
E-mail: liedeketenvregelaar@gmail.com

Flyer
Vastenproject 2018

Beeldmeditatielezing over “Het openbaar leven van Jezus”

Marcus 1,15_01

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op het openbare leven van Jezus. “De tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabij, bekeert u en gelooft in het evangelie” (Marcus 1,15). Met Jezus is God heerschappij werkelijkheid geworden, er is een nieuwe tijd aangebroken. Jezus spreekt van een nieuwe troostgevende boodschap.
We bekijken de dia’s van verschillende kunstenaars, die de gelijkenissen van en de genezingen door Jezus laten zien. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 1 maart 2018
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis