Evensong in samenwerking met PKN gemeente Hengelo

Op zaterdag 17 november om 17:00 uur wordt er in de Lambertusbasiliek een Evensong gehouden. Drie koren verlenen daaraan hun medewerking : Voices to Heaven en De Cantorij van Sint Lambetus en daarnaast nog het protestantse kamerkoor van de Waterstaatskerk te Hengelo. Voices to Heaven en De Cantorij verzorgden al eerder gezamenlijk een Evensong. Bijzonder is dat dit keer de samenwerking is gezocht  met de PKN-gemeente in Hengelo. De muzikale leiding is in handen van de kerkmusicivan beide kerken, Evan Bogerd en Louis ten Vregelaar.

Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie en kan gezien worden als het equivalent van de vespers in de Rooms-katholieke en de Lutherse kerk. Bij een Evensong zijn koren betrokken die zowel a capella als met orgelbegeleiding zingen.

Vele, vooral Engelse componisten hebben in de afgelopen eeuwen muziek gecomponeerd voor de Evensong. Daaronder bevinden zich grote namen als Byrd, Tallis, Stanford, Parry. Heel kenmerkend voor de Anglicaanse Evensong is, dat de psalmen vrijwel altijd meerstemmig gezongen worden. Prachtige melodieën laten de aloude psalmteksten daardoor op een bijzondere wijze landen in de harten van de aanwezigen.

De aanstaande Evensong in de Lambertusbasiliek is helemaal gebaseerd op de Anglicaanse ritus, zij het, dat er naast muziek van Engelse componisten ook werken van o.a. Andriessen (Magnificat) en Rheinberger (Abendlied) te horen zijn.

U bent van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment in de Lambertus mee te beleven.
De toegang is gratis.

 

Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november)

Donderdag 1 november vieren wij Allerheiligen en vrijdag 2 november Allerzielen. De eucharistieviering op vrijdagochtend 2 november om 09:00 uur komt hierdoor te vervallen. Op donderdagavond 1 november zal de viering niet om 18:30 uur beginnen maar echter om 19:00 uur.
Op beide avonden is er een koor aanwezig.

Op deze twee dagen staan wij stil bij onze dierbaren en overledenen. Voor die allen steken wij samen een kaarsje op tijdens de Plechtige Mis.

Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odili van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen.

De laatste jaren is in deze dagen de viering van Halloween, overgewaaid vanuit Amerika, sterk in opmars. Dit is de avond vóór Allerheiligen.

Schilderij is van William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) – The Day of the Dead (1859)

Beeldmeditatielezing over “Jakob’s Zegen”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

Naar lezing van de tekst in Genesis 48 maakte rembrandt 1656 dit schilderij dat in de “Staatliche Gemaeldgalerie” van Kassel te zien is.
Een familiegeschiedenis : Een grootvader voelt zijn einde naderen. Zijn zoon, schoondochter en kleinzoons komen om afscheid te nemen en de zegen te ontvangen. We bekijken de dia’s  en betrachten de daarbij behorende Bijbelteksten. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 1 november 2018
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis

Plechtige sluitingslof van oktobermaand op zondag 28 oktober

Op zondag 28 oktober om 18:00 uur zal pastoor Oortman het Oktoberlof afsluiten.
Deze oktoberlof zal traditioneel worden afgesloten met een processie door de kerk, waarbij het Mariabeeld wordt gedragen door vier personen, en met oktoberbruidjes.
De rozenkrans wordt gebeden en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het St. Lambertuskoor.

De maand oktober dankt de naam Rozenkransmaand aan het feest van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans dat op 7 oktober gevierd wordt. Maria wordt vereerd als de beschermster van de christenheid.

Aan christelijke zijde werd de overwinning bij de Slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk als de krijgsmacht. Na de slag stelde paus Pius V officieel op 7 oktober een feestdag in als gedachtenis van de overwinning op de Ottomanen. Sindsdien geldt de maand oktober als rozenkransmaand.

BRUIDJES OKTOBERLOF

Bruidjes Oktoberlof2017In de maand oktober is er elke zondagavond om 18.00 uur een Marialof in de St. Lambertusbasiliek. Tijdens het bidden van de rozenkrans trekt een Mariaprocessie door de kerk. Wij zijn op zoek naar kinderen die als bruidje hieraan mee willen doen.
De Lambertusgeloofsgemeenschap heeft zelf een aantal witte jurkjes in bezit die geleend kunnen worden. Uiteraard zijn jongens ook van harte welkom.
Deze uitnodiging is bestemd voor alle kinderen uit de Goede Herder parochie.
Het Marialof is op de zondagen 7, 14, 21 en 28 oktober en de kinderen moeten dan om 17.45 uur aanwezig zijn. Opgave kan voor alle zondagen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bekijken we of het mogelijk is elke zondag bruidjes mee te kunnen laten doen. In ieder geval zou het mooi zijn als er met het sluitingslof op  zondag 28 oktober een grote groep kinderen mee kan lopen.

 

Aanmelding kan tot 1 oktober bij onderstaande adres:
Liedeke ten Vregelaar
Mobiel: 06-21950258
E-mail: liedeketenvregelaar@gmail.com

 

Wijziging vieringen door de week

Vanaf maandag 15 oktober tot en met 1 november vinden er kleine wijzigingen plaats van door de weekse vieringen.

Woensdagmorgenviering  van 09:00 uur wodt verplaatst naar 18:30 uur.
Donderdagavondviering van 18:30 uur wordt een woord- en communieviering.

We houden u op de hoogte betreft de verder wijzigingen van de door de weekse vieringen.

Afscheid nemen van parochievicaris Zygfryd Nowara

Op zondag 14 oktober na afloop van het oktoberlof van 19:00 uur kunt u afscheid nemen van parochievicaris Zygfryd Nowara.
Naar een periode van vijf jaar  voor de parochie De Goede Herder te Hengelo en zeven jaar voor de HH Jacobus en Johannes te Borne heeft parochievicaris Nowara een nieuwe benoeming aanvaard vanuit het bisdom Utrecht in IJsselstein en omgeving.

Beeldmeditatielezing over “Franciskus van Assisi”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

Op deze nieuwe start van het nieuwe seizoen staat Franciskus van Assisi op het programma.
Op 4 oktober viert de kerk de sterfdag van de Heilige Francikus van Assisi (1182 – 1226).
Dus een mooie gelegenheid om ons te verdiepen in zijn leven . In een tijd vol onrust en spanningen tussen kerk en wereld maakte Franciskus een radicale sociale omkeer, om naar aanleiding van een visioen zich totaal in te zetten voor Gods Evangelie in de voetstappen van Christus en trouw aan de kerk. We bekijken de dia’s  en betrachten de daarbij behorende Bijbelteksten. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 4 oktober 2018
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis