Verenigd in gebed voor de vrede

Rozenkrans kardinaal de Jong

Verenigd in gebed voor de vrede: jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede.

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.

De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’

Ontvang elke maand een sms

Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook wanneer het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

De bisschoppen sluiten met dit initiatief aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, ‘omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:

1 Januari Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
2 Februari Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 Maart Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 April Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

(In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is.Het wordt verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)

31 Mei Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 Juni Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
7 Juli Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 Augustus Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
8 September Feest Maria Geboorte
7 Oktober Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
1 November Hoogfeest Allerheiligen
8 December Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

Via sms-service kunt u zich aanmelden voor de sms-service.

Documenten
Brief Verenigd in gebed voor de vrede
Handleiding voor het bidden van de rozenkrans

Vieringen rondom Kerstmis en jaarwisseling

Zoals elk jaar zal rondom Kerstmis en jaarwisseling een andere samenstelling van vieringen zijn dan op de normale doordeweekse vieringen en zondagen.
Wij wijzen u daarop bekijk de Lambertuspagina in de Samenloop, editie 08, en ook naar de bijlage bij de Samenloop.
Anderzijds kunt U ook de onze website bekijken onder Agenda en eventuele extra informatie onder het Nieuws.

Wij wensen u allen prettige Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar.

Adventsviering voor zieken, ouderen en alleenstaanden

Evenals vorig jaar organiseren wij op dinsdagmiddag 12 december voor U weer een mooie gezellige middag om zo samen op te gaan naar Kerstmis! We openen de middag om 14:00 uur met een Heilige Mis.
Daarna, zoals U van ons gewend bent, is er weer een gezellig samenzijn>
Als verrassing verzorgt de kleutergroep van de Koorschool een kort optreden en ook voor alle aanwezigen is er een kleine kerstverrassing.

De strook die U heeft ontvangen bij de Samenloop kunt U deponeren in de brievenbus Secretariaat aan de Wemenstraat.
U kunt zich hiervoor opgeven per telefoon 0742435514 of per e-mail lambertushengelo@hetnet.nl.
Graag aanmelden voor zondag 10 december.

Lichtjesviering

Zaterdag 9 december is er om 16:00 uur een Lichtjesviering in de basiliek.
De kerk zal dan alleen verlicht zijn met kaarsjes.
Voorafgaand aan de Lichtjesviering gaan we in de grote zaal van het parochiehuis met de kinderen knutselen. We maken een leuk kerstcadeautje voor ouderen, zieken en alleenstaanden uit onze geloofsgemeenschap.
En natuurlijk een lantaarntje voor de Lichtjesviering.
De knutselmiddag begint om 14:30 uur in het parochiehuis.

Beeldmeditatielezing over “Verkondigingen”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

In de Advent willen we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus. Deze keer nemen we daarbij afbeeldingen van het Buxtehuder – en het Grabower Altaar te hulp, vanaf de ontmoeting van Joachim en Anna onder de Gouden Poort, tot aan de verkondiging aan de herders.
Ze zijn door Meester Bertram van Minden (ca. 1345 – ca. 1415) en zijn school geschilderd, en te zien in de Kunsthalle te Hamburg.

Tijd: donderdag 7 december 2017
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis

Kerstconcert op zondag 17 december

Op zondag 17 december 2017 om 17:00 uur zal het jaarlijkse Kerstconcert plaatsvinden.
Het concert wordt uitgevoerd door Cantorij Sint Lambertus onder leiding van Louis ten Vregelaar.
Met medewerking van Maarten Wilmink op het orgel.

Iedereen is van harte welkom.
Toegang is gratis.
Tekstboekje is beschikbaar

Vol verwachting

Het Adventsproject van de kinderwoorddiensten dit jaar heeft als thema Vol verwachting.
De aankomende zondagen van 3, 10 en 17 december tijdens de Heilig Mis van 11:00 uur zal het thema besproken worden.
We luisteren naar prachtige adventsverhalen, maken een adventskalender en gaan versieringen maken voor de kinderkerstboom die in de kerk komt te staan.
Vol verwachting steken we iedere zondag een kaarsje aan.

 

 

De schoonheid van het katholieke geloof ontdekken

In deze cursus worden de geloofswaarheden die door God zijn geopenbaard en in de geloofsbelijdenis van de apostelen zijn samengevat, uitgelegd en verdiept.

Het is niet nodig ze te geloven. De bedoeling is: ze te leren kennen. Want we kunnen niet in vrijheid kíezen, wat we niet kennen. We kunnen evenmin houden van wat we niet kennen.

En als we verkeerde opvattingen hebben over God, Jezus, het geloof, de Kerk enz., dan wijzen we het geloof af.

De theologie (de wetenschappelijke verdieping van het geloof) schenkt ons de argumenten om in te kunnen zien, dat het redelijk – en mooi! – is te geloven!

Dus iedereen, katholiek of niet, gelovig of niet, die meer wil weten over de rijke inhoud van dit geloof of het wil verdiepen, is van harte uitgenodigd om de schoonheid van dit alles te ontdekken.

U bent van harte welkom!

Plaats: parochiehuis van de Lambertusbasiliek

Tijd: woensdags van 10 tot 12 uur; elke week of om de week, in overleg. Start: 10 jan.2018

Kosten: nader te bepalen; in beginsel 5 euro per keer

Voor inlichtingen en/of aanmelden kunt u van maandag t/m donderdag na 20 uur bellen:

Cécile van der Vossen   074-2506230

Huis van Sinterklaas

Intocht Sinterklaas

Nog twee nachtjes slapen en dan is het weer zover. Sinterklaas komt eraan. Zal verkennerpiet, Sinterklaas al hebben verteld dat de kinderen van Hengelo staan te trappelen om Sinterklaas te mogen ontmoeten!

In de Sint Lambertusbasiliek zijn wij druk bezig geweest dat de Goedheiligman weer kan slapen en werken in het Huis van Sinterklaas.

Sinterklaas is blij met de gastvrijheid van pastoor Oortman. Het wordt weer een drukke tijd voor de Goedheiligman om alle verlanglijstjes door te nemen en samen met de Hoofdpiet de pieten aan te sturen om cadeautjes op tijd bij de kinderen te krijgen.

Sinterklaas zal Sinterklaas niet zijn en zal dit jaar weer de deuren open zetten om de kinderen van Hengelo weer te kunnen begroeten.
Sinterklaas heeft besloten om drie middagen tijd vrij te maken voor de kinderen, en wel op:

Van 14:00 – 16:00 uur

Woensdag 22 november
Zaterdag 25 november
Woensdag 29 november