Adventsviering voor zieken, ouderen en alleenstaanden

Evenals vorig jaar organiseren wij op dinsdagmiddag 11 december voor U weer een mooie gezellige middag om zo samen op te gaan naar Kerstmis! We openen de middag om 14:00 uur met een Heilige Mis door pastoor Oortman.
Daarna, zoals U van ons gewend bent, is er weer een gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje.
De middag wordt om ongeveer 16:30 uur afgesloten.

De strook die U heeft ontvangen bij de Samenloop kunt U deponeren in de brievenbus Secretariaat aan de Wemenstraat.
U kunt zich hiervoor opgeven per telefoon 0742435514 of per e-mail lambertushengelo@hetnet.nl.
Graag aanmelden voor zaterdag 8 december.

Beeldmeditatielezing over “De Heer is mijn licht en mijn heil”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

We bereiden ons voor op het feest van Christus aan de hand van het altaar van de “Liebfrauenkirche in Schotten” dat rond 1375 ontstond . De kunstenaar’s naam is niet bekend, wel dat hij een Schotse monnik was.
Het op eikenhout geschilderde altaar is een prachtig voorbeeld van late gotiek en laat ons verhalen uit het Evangelie van Mattheus en Lukas, maar ook uit de ‘Legenda aurea’ zien. We bekijken de dia’s  en betrachten de daarbij behorende Bijbelteksten. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 6 december 2018
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis

Lambertus Academie Christenen in Syrië

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 27 november 2018,  Dennis Peters van stichting Kerken in Nood zal spreken over ’Christenen in Syrië’. Het belooft een zeer interessante avond te worden waar wij stil zullen staan bij ontwikkelingen die gaande zijn in Syrië.

De avond begint 25 september om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Entree: vrije gift na afloop.
Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.

 

Huis van Sinterklaas

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas per trein gearriveerd in Hengelo. Zal verkennerpiet, Sinterklaas al hebben verteld dat de kinderen van Hengelo staan te trappelen om Sinterklaas te mogen ontmoeten! Nog twee nachtjes slapen en dan mogen jullie Sinterklaas komen begroeten en jullie verlanglijstje kommen vertellen.

In de Sint Lambertusbasiliek zijn wij druk bezig geweest dat de Goedheiligman weer kan slapen en werken in het Huis van Sinterklaas.

Sinterklaas is blij met de gastvrijheid van pastoor Oortman. Het wordt weer een drukke tijd voor de Goedheiligman om alle verlanglijstjes door te nemen en samen met de Hoofdpiet de pieten aan te sturen om cadeautjes op tijd bij de kinderen te krijgen.

Sinterklaas zal Sinterklaas niet zijn en zal dit jaar weer de deuren open zetten om de kinderen van Hengelo weer te kunnen begroeten.
Sinterklaas heeft besloten om drie middagen tijd vrij te maken voor de kinderen, en wel op:

Van 14:00 – 16:00 uur

Woensdag 21 november
Zaterdag 24 november
Woensdag 28 november

Vrijwilligers gezocht Kinderwoorddienst

Elke zondag is er in de Lambertusbasiliek tijdens de mis van 11 uur een kinderwoorddienst waar heel veel kinderen aan meedoen. We hebben een zeer enthousiaste werkgroep die op dit moment bestaat uit negen mensen. Omdat we de kinderwoorddienst iedere zondag en met alle feestdagen willen blijven aanbieden zoeken we mensen die onze werkgroep willen komen versterken. We werken volgens een rooster waarin iedereen zelf kan aangeven hoe vaak je wilt en wanneer. Op deze manier proberen we de belasting zo laag mogelijk te houden. Heb je interesse of wil je een keertje meelopen, laat het ons weten, Je bent van harte welkom.

Namens de Werkgroep Kinderwoorddienst

Liedeke ten Vregelaar
Email: liedeketenvregelaar@gmail.com
Mobiel: 0621950258

 

Evensong in samenwerking met PKN gemeente Hengelo

Op zaterdag 17 november om 17:00 uur wordt er in de Lambertusbasiliek een Evensong gehouden. Drie koren verlenen daaraan hun medewerking : Voices to Heaven en De Cantorij van Sint Lambetus en daarnaast nog het protestantse kamerkoor van de Waterstaatskerk te Hengelo. Voices to Heaven en De Cantorij verzorgden al eerder gezamenlijk een Evensong. Bijzonder is dat dit keer de samenwerking is gezocht  met de PKN-gemeente in Hengelo. De muzikale leiding is in handen van de kerkmusicivan beide kerken, Evan Bogerd en Louis ten Vregelaar.

Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie en kan gezien worden als het equivalent van de vespers in de Rooms-katholieke en de Lutherse kerk. Bij een Evensong zijn koren betrokken die zowel a capella als met orgelbegeleiding zingen.

Vele, vooral Engelse componisten hebben in de afgelopen eeuwen muziek gecomponeerd voor de Evensong. Daaronder bevinden zich grote namen als Byrd, Tallis, Stanford, Parry. Heel kenmerkend voor de Anglicaanse Evensong is, dat de psalmen vrijwel altijd meerstemmig gezongen worden. Prachtige melodieën laten de aloude psalmteksten daardoor op een bijzondere wijze landen in de harten van de aanwezigen.

De aanstaande Evensong in de Lambertusbasiliek is helemaal gebaseerd op de Anglicaanse ritus, zij het, dat er naast muziek van Engelse componisten ook werken van o.a. Andriessen (Magnificat) en Rheinberger (Abendlied) te horen zijn.

U bent van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment in de Lambertus mee te beleven.
De toegang is gratis.