Zaterdag 11 november wordt diaken Mauricio tot priester gewijd

Zaterdag 11 november 2017 zal diaken, Jesús Mauricio Meneses Santiago, tot priester worden gewijd.
De plechtigheid vindt om 11.00 uur plaats in de H. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht.
Onze drie parochies hebben een bus gehuurd zodat u in de gelegenheid bent om samen naar Utrecht te gaan.

U kunt zich opgeven bij het pastorale secretariaat: contact@pastoraalteam.nl  of telefonisch 074 – 3492212
De kosten: € 15,00 p.p. met gepast geld in de bus te voldoen.

Opstapplaatsen zijn:
De RK Kerk in Delden, vertrek om 08.30 uur
Hotel van der Valk te Hengelo, vertrek om 08.45 uur

U bent aan het begin van de avond weer terug bij uw opstapplaats.

Logo De Heilige GeestLogo HJJdgh-logo.gif

Samenloop komt een week later uit

Storing

In verband met een storing bij de drukkerij zal de Samenloop pas op woensdag 18 oktober worden uitgebracht in plaats van 11 oktober. De bezorgers(ters) zullen pas vanaf  woensdag 18 oktober de Samenloop bezorgen in de wijken.

Zondagmorgen is er een eucharistieviering om 11:00 uur met celebrant parochievicaris Nowara en met medewerking van het Sint Lambertuskoor. Zoals altijd is er een kinderwoorddienst en crèche in de pastorie.
Om 18:00 uur is het oktoberlof met bruidjes.

Choral Evensong op zaterdag 14 oktober

Op zaterdag 14 oktober ‘s middags  om 17.00 uur wordt er in de Lambertusbasiliek een Choral Evensong gehouden. Twee koren van de kerk verlenen daaraan hun medewerking: De Cantorij van Sint Lambertus en Voices to Heaven. Louis ten Vregelaar is de dirigent van beide ensembles. Aan het orgel zit Gerrit Hoekstra.

Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie en kan gezien worden als het equivalent van de vespers in de Rooms-katholieke en de Lutherse kerk. Bij een Evensong zijn koren betrokken die zowel a capella als met orgelbegeleiding zingen.

Vele, vooral Engelse componisten hebben in de afgelopen eeuwen muziek gecomponeerd voor de Evensong. Daaronder bevinden zich grote namen als Byrd, Tallis, Stanford, Parry. Heel kenmerkend voor de Anglicaanse Evensong is, dat de psalmen vrijwel altijd meerstemmig gezongen worden. Prachtige melodieën laten de aloude psalmteksten daardoor op een bijzondere wijze landen in de harten van de aanwezigen.

De aanstaande Evensong in de Lambertusbasiliek is helemaal gebaseerd op de Anglicaanse ritus, zij het, dat er naast muziek van Engelse componisten ook werken van o.a. Andriessen (Magnificat) en Rheinberger (Abendlied) te horen zijn.

U bent van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment in de Lambertus mee te beleven.
De toegang is gratis en er is voor iedereen een tekstboekje beschikbaar.

 

BRUIDJES OKTOBERLOF

In de maand oktober is er elke zondagavond om 18.00 uur een Marialof in de St. Lambertusbasiliek. Dit is een jaarlijkse traditie waarvoor we steeds weer nieuwe kinderen nodig hebben. Tijdens het bidden van de rozenkrans trekt een Mariaprocessie door de kerk.
Wij zijn op zoek naar kinderen die als bruidje hieraan mee willen doen. Het zou mooi zijn als de kinderen witte kleding dragen. Dit hoeft niet perse een jurkje te zijn, een witte broek of bermuda met een wit bloesje of T-shirt kan ook.
De Lambertusgeloofsgemeenschap heeft zelf een aantal witte jurkjes in bezit die geleend kunnen worden. Uiteraard zijn jongens ook van harte welkom. Deze uitnodiging is bestemd voor alle kinderen uit de Goede Herder parochie.
Het Marialof is op de zondagen  1, 8, 15, 22 en 29 oktober en de kinderen moeten dan om 17.45 uur aanwezig zijn. Opgave kan voor alle zondagen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bekijken we of het mogelijk is elke zondag bruidjes mee te kunnen laten doen. In ieder geval zou het mooi zijn als er met het sluitingslof op zondag 29 oktober een grote groep kinderen mee kan lopen.

Aanmelding kan tot 1 oktober bij onderstaande adres:

Liedeke ten Vregelaar          06-21950258    liedeketenvregelaar@gmail.com

 

 

Kinderen bidden voor Vrede

tientje_weesgegroet_01

De hele maand oktober zal in het teken staan voor kinderen bidden voor Vrede.
Op woensdag 18 oktober zal dit gebeuren samen met 1 miljoen kinderen.

Bidden kan overal waar jij bent. Iedere zondag kan dit om 11:00 uur in de Lambertusbasiliek.
’s Avonds kan dit om 18:00 uur tijdens het oktoberlof.

Onderstaande folder meer informatie meer over kinderen bidden voor Vrede.
Kinderen bidden voor Vrede

Beeldmeditatielezing over Hildegard van Bingen

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

De lezing gaat deze avond over Hildegard van Bingen, haar leven en werken. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 5 oktober 2017
Aanvang: 20.00 uur (na de Aanbidding in de basiliek)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis

Dierenzegening op zaterdag 7 oktober

Op zaterdag 7 oktober na de Heilige Mis van 12:00 uur zullen de viervoeters gezegend worden door pastoor Oortman voor een gezond en gelukkig gezinsleven bij hun baasjes.
Kinderen en ouders zijn van harte welkom samen met hun huisdieren en knuffels.
De zegening vindt plaats op het bordes voor de basiliek om circa 13:00 uur.

Het is een traditie geworden in de Lambertusbasiliek dat de dieren en knuffels één keer per jaar ook naar de kerk mogen.

De datum van dierendag gaat terug naar de feestdag van Franciscus van Assisi (4 oktober). Hij bekommerde zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de dieren.

Lambertus Academie over basilieken van Nederland

kolstee

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 3 oktober 2016. De heer Hugo Kolstee zal spreken over allerlei aspecten van de kathedralen en basilieken van Nederland. Hij is de schrijver van het boek: “Alle kathedralen en basilieken van Nederland”.

De avond begint 3 oktober om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Entree: vrije gift na afloop.
Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.

Kermis mis op de kermis

Kermis

Tradities zijn bijna verdwenen maar toch is de kermis blijven bestaan. In Hengelo wordt sinds jaar en dag de kermis gevierd op de derde woensdag in september. Dit jaar krijgt de Lambertuskermis een andere wending door op de laatste dag een kermis mis te vieren.
Deze speciale viering vindt plaats in de tent van de botsauto’s op de markt. Om 10:45 uur zal pastoor Oortman samen met de acolieten, misdienaars en overige lopend vanuit de Lambertusbasiliek richting de Brinkstraat naar de tent. Rondom de tent zullen stoelen worden geplaatst zodat de belangstellenden plaats kunnen nemen. De koorschool Lambertus over leiding van Louis ten Vregelaar verzorgen de muziek. Na afloop van de viering loopt de stoet richting Telgen en via de Enschedesestraat terug naar de Lambertusbasiliek. Hier staat koffie en een broodje klaar.
Kom allen naar de Kermis mis op zondag 24 september om 11:00 uur.

Van oorsprong is een kermis een jaarmarkt ter gelegenheid van de wijdingsdag of een andere feestdag van de parochiekerk van een plaats. Het woord kermis is dan ook een verbastering van kerkmis of kerke-misse. Op die dag stroomde het volk samen om de patroonheilige te vereren en om zich te vermaken. In stedelijke gebieden verloor de kermis vaak zijn band met het religieuze feest dat eraan ten grondslag lag, maar in dorpen gaan beide soms nog hand in hand en gaat er op de wijdingsdag een processie uit. De kermis wordt gedurende enkele dagen of een week gevierd; het is een commercieel evenement geworden. Vroeger was de kermis vaak een van de weinige uitgaansmogelijkheden.